PGR-8800 Relay bảo vệ hồ quang Littelfuse

PGR-8800 là Rơ le bảo vệ hồ quang nhằm hạn chế các thiệt hại do hồ quang gây ra, phù hợp với các ứng dụng cho tủ điện đóng cắt, máy biến áp cũng như các tủ biến đổi điện năng khác.