Thiết bị dò khí Oldham ITRANS 2

Thiết bị dò khí ITRANS 2 có thể dò được các loại khí như: Các khí cháy Methan (CH4), LPG (C3H8,C4H10), Pentane (C5H12), H2S, NH3, O2, CO , Nguồn 18-28VDC
Nguồn : 18-28 VDC
Tín hiệu ra: 4-20mA (tiêu chuẩn), tiếp điểm khô