Thiết bị dò khí Oldham OLCT100

Thiết bị dò khí OLCT100 có thể dò được các loại khí như: Các khí cháy Methan (CH4), LPG (C3H8,C4H10), Pentane (C5H12), H2S, NH3, O2, CO….
Nguồn : 18-28 VDC
Tín hiệu ra: 4-20mA, wheatstone bridge