Thiết bị dò khí Simtronic DG-TX7

Thiết bị dò khí DG-TX7 có thể dò được các loại khí như: C2H4, CH4, n-C4H10, H2, CL2, CO, CO/H2S, H2S, HCL, HCN, NH3, NO, NO2, O2, SO2
Nguồn : 18-28 VDC
Tín hiệu ra: 4-20mA, HART Protocol