Thiết bị dò khí Simtronic GD10P

Thiết bị dò khí GD10P có thể dò được các loại khí như: C2H2, C2H4, C2H6O, C3H6, C4H8, C5H12, C6H12, C6H14, C6H6, C7H8, C8H8, CH4, CH4O, CO2…
Nguồn : 18-28 VDC
Tín hiệu ra: 4-20mA, HART Protocol