Tủ điện compact AE Rittal 1030.500

W x H x D :380 x 300 x 155
Tấm gá W x H: 334 x 275
Trọng lượng (kg): 7.4
IP 66, NEMA 4