Tủ điện compact AE Rittal 1034.500

W x H x D :300 x 400 x 210
Tấm gá W x H: 254 x 375
Trọng lượng (kg): 8.8
IP 66, NEMA 4