Tủ điện compact AE Rittal 1037.500

W x H x D :400 x 800 x 300
Tấm gá W x H: 349 x 770
Trọng lượng (kg): 26.2
IP 66, NEMA 4