Tủ điện compact AE Rittal 1038.500

W x H x D :380 x 600 x 210
Tấm gá W x H: 334 x 570
Trọng lượng (kg): 15.6
IP 66, NEMA 4