Tủ điện compact AE Rittal 1045.500

W x H x D :400 x 500 x 210
Tấm gá W x H: 354 x 475
Trọng lượng (kg): 13.0
IP 66, NEMA 4