Tủ điện compact AE Rittal 1057.500

W x H x D :500 x 700 x 250
Tấm gá W x H: 449 x 670
Trọng lượng (kg): 31.2
IP 66, NEMA 4