Tủ điện compact AE Rittal 1060.500

W x H x D :600 x 600 x 210
Tấm gá W x H: 549 x 570
Trọng lượng (kg): 22.8
IP 66, NEMA 4