Tủ điện compact AE Rittal 1073.500

W x H x D :760 x 760 x 300
Tấm gá W x H: 704 x 730
Trọng lượng (kg): 44.5
IP 66, NEMA 4