Tủ điện compact AE Rittal 1076.500

W x H x D :600 x 760 x 210
Tấm gá W x H: 549 x 730
Trọng lượng (kg): 32.1
IP 66, NEMA 4