Tủ điện compact AE Rittal 1077.500

W x H x D :760 x 760 x 210
Tấm gá W x H: 704 x 730
Trọng lượng (kg): 40.0
IP 66, NEMA 4