Tủ điện compact AE Rittal 1090.500

W x H x D :600 x 1000 x 250
Tấm gá W x H: 539 x 955
Trọng lượng (kg): 50.5
IP 66, NEMA 4