Tủ điện compact AE Rittal 1100.500

W x H x D :1000 x 760 x 210
Tấm gá W x H: 944 x 730
Trọng lượng (kg): 52.0
IP 55, NEMA 12