Tủ điện compact AE Rittal 1110.500

W x H x D :1000 x 1000 x 300
Tấm gá W x H: 939 x 955
Trọng lượng (kg): 71.0
IP 55, NEMA 12