Tủ điện compact AE Rittal 1130.500

W x H x D :1000 x 760 x 300
Tấm gá W x H: 944 x 730
Trọng lượng (kg): 56.0
IP 55, NEMA 12