Tủ điện compact AE Rittal 1180.500

W x H x D :800 x 1000 x 300
Tấm gá W x H: 739 x 955
Trọng lượng (kg): 57.0
IP 66, NEMA 4