Tủ điện compact AE Rittal 1260.500

W x H x D :600 x 1200 x 300
Tấm gá W x H: 540 x 1155
Trọng lượng (kg): 55.0
IP 66, NEMA 4