Tủ điện compact AE Rittal 1280.500

W x H x D :800 x 1200 x 300
Tấm gá W x H: 740 x 1155
Trọng lượng (kg): 70.0
IP 66, NEMA 4