Tủ điện compact AE Rittal 1338.500

W x H x D :380 x 600 x 350
Tấm gá W x H: 334 x 570
Trọng lượng (kg): 19.4
IP 66, NEMA 4