Tủ điện compact AE Rittal 1339.500

W x H x D :600 x 380 x 350
Tấm gá W x H: 549 x 355
Trọng lượng (kg): 20.0
IP 66, NEMA 4