Tủ điện compact AE Rittal 1350.500

W x H x D :500 x 500 x 300
Tấm gá W x H: 449 x 470
Trọng lượng (kg): 19.6
IP 66, NEMA 4