Tủ điện compact AE Rittal 1360.500

W x H x D :600 x 600 x 350
Tấm gá W x H: 549 x 570
Trọng lượng (kg): 28.4
IP 66, NEMA 4