Tủ điện compact AE Rittal 1376.500

W x H x D :600 x 760 x 350
Tấm gá W x H: 549 x 730
Trọng lượng (kg): 36.0
IP 66, NEMA 4