Tủ điện compact CM Rittal 5110.500

W x H x D :600 x 800 x 400
Tấm gá W x H: 540 x 755
Trọng lượng (kg): 39.0