Tủ điện compact CM Rittal 5111.500

W x H x D :600 x 1000 x 400
Tấm gá W x H: 540 x 955
Trọng lượng (kg): 49.0