Tủ điện compact CM Rittal 5112.500

W x H x D :600 x 1200 x 300
Tấm gá W x H: 540 x 1155
Trọng lượng (kg): 52.0