Tủ điện compact CM Rittal 5113.500

W x H x D :600 x 1200 x 400
Tấm gá W x H: 540 x 1155
Trọng lượng (kg): 56.0