Tủ điện compact CM Rittal 5114.500

W x H x D :800 x 1000 x 300
Tấm gá W x H: 740 x 955
Trọng lượng (kg): 57.0