Tủ điện compact CM Rittal 5115.500

W x H x D :800 x 1000 x 400
Tấm gá W x H: 740 x 955
Trọng lượng (kg): 61.0