Tủ điện compact CM Rittal 5116.500

W x H x D :800 x 1200 x 300
Tấm gá W x H: 740 x 1155
Trọng lượng (kg): 65.0