Tủ điện compact CM Rittal 5117.500

W x H x D :800 x 1200 x 400
Tấm gá W x H: 740 x 1155
Trọng lượng (kg): 71.0