Tủ điện compact CM Rittal 5118.500

W x H x D :1000 x 1000 x 300
Tấm gá W x H: 940 x 955
Trọng lượng (kg): 70.0