Tủ điện compact CM Rittal 5119.500

W x H x D :1000 x 1200 x 300
Tấm gá W x H: 940 x 1155
Trọng lượng (kg): 82.0