Tủ điện compact CM Rittal 5120.500

W x H x D :1000 x 1200 x 400
Tấm gá W x H: 940 x 1155
Trọng lượng (kg): 86.0