Tủ điện compact CM Rittal 5121.500

W x H x D :1000 x 1400 x 300
Tấm gá W x H: 940 x 1355
Trọng lượng (kg): 95.0