Tủ điện compact CM Rittal 5122.500

W x H x D :1000 x 1400 x 400
Tấm gá W x H: 940 x 1355
Trọng lượng (kg): 100.0