Tủ điện compact CM Rittal 5123.500

W x H x D :1200 x 1200 x 400
Tấm gá W x H: 1140 x 1155
Trọng lượng (kg): 102.0