Tủ điện nhựa KS Rittal 1400.500

W x H x D :1000 x 1000 x 300
Tấm gá W x H: 917 x 950
Trọng lượng (kg): 51.6
IP 56, NEMA 12