Tủ điện nhựa KS Rittal 1479.500

W x H x D :800 x 1000 x 300
Tấm gá W x H: 717 x 950
Trọng lượng (kg): 39.9
IP 56, NEMA 12