Tủ ghép điện tử TS 8 Rittal – 8410.510

Chiều cao U: 33
W x H x D: 600 x 1600 x 600
Trọng lượng (kg): 61.5