Tủ ghép điện tử TS 8 Rittal – 8430.510

Chiều cao U: 42
W x H x D: 600 x 2000 x 600
Trọng lượng (kg): 69.4