Tủ ghép TS 8 Rittal – 8004.500

W x H x D: 1000 x 2000 x 400
Tấm gá W x H: 899 x 1896
Trọng lượng (kg): 152.8
Số cửa: 2