Tủ ghép TS 8 Rittal – 8084.500

W x H x D: 1000 x 1800 x 400
Tấm gá W x H: 899 x 1696
Trọng lượng (kg): 136.4
Số cửa: 1