Tủ ghép TS 8 Rittal – 8208.500

W x H x D: 1200 x 2000 x 800
Tấm gá W x H: 1099 x 1896
Trọng lượng (kg): 203.0
Số cửa: 2