Tủ ghép TS 8 Rittal – 8215.500

W x H x D: 1200 x 1200 x 500
Tấm gá W x H: 1099 x 1096
Trọng lượng (kg): 140.0
Số cửa: 2