Tủ ghép TS 8 Rittal – 8226.500

W x H x D: 1200 x 2200 x 600
Tấm gá W x H: 1099 x 2096
Trọng lượng (kg): 208.0
Số cửa: 2